strona główna astrokółko sprzęt stacja meteo linki archiwum

"Dzień Astronomii" w Elektryku 18.12.2009r.

Obchody "Dnia Astronomii" w Zespole Szkół Elektrycznych związane były z kończącym się Międzynarodowym Rokiem Astronomii. W ich trakcie przedstawiono rozwój metod obserwacji i sprzętu astronomicznego na przestrzeni wieków. Omówiono budowę i działanie popularnych teleskopów astronomicznych stosowanych zarówno w obserwacjach wizualnych jak i radiowych. Zapoznano się też z podstawowymi prawami z dziedziny fizyki i optyki, które doprowadziły do budowy i doskonalenia przyrządów obserwacyjnych. Druga część wykładów poświecona została Układowi Słonecznemu. Uczestnicy mogli zapoznać się z budową planet naszego układu, oraz poznać zjawiska zachodzące na Słońcu.
Po tej dawce teorii przyszedł czas na praktykę. Omówiono budowę i działanie zgromadzonych w sali przyrządów optycznych. Pokazano budowę reflektora (teleskop oparty na konstrukcji Newtona ) Synta 8" umieszczonego na montażu Dobsona, Refraktora umieszczonego na statywie azymutalnym i katadioptryk na montażu paralaktycznym. Ostatnia częścią wykładów było omówienie wyglądu grudniowego nieba. Przedstawiono w ich trakcie konstelacje widziane z półkuli północnej, charakterystyczne dla okresu zimowego oraz ciekawe obiekty widoczne zarówno gołym okiem jak i przy pomocy teleskopów czy lornetek.
Dzień astronomii, był kontynuacją cyklu obchodów Roku Astronomii przez uczniów Elektryka. Pierwszym ich elementem była wizyta w Centrum Astronomicznym UMK w Piwnicach pod Toruniem, gdzie uczestnicy wycieczki zapoznali się ze sprzętem tam zgromadzonym w tym z 32 metrowym radioteleskopem. Brali również udział w seansie w Toruńskim Planetarium.
Kolejnym Etapem obchodów była wizyta w Obserwatorium Astronomicznym Włocławskiego Oddziału PTA mieszczącego się przy ulicy Fredry. Tam uczestnicy zapoznali się z obserwatorium i znajdującym się tam sprzętem. Obserwacje nieba, z powodu niesprzyjającej aury, trzeba jednak będzie odłożyć na inny termin.

Organizatorami "Dnia Astronomii" byli Dariusz Kostrzewski, Andrzej Krieger, nauczyciele ZSEl i Członkowie Włocławskiego Towarzystwa Astronautycznego Stanisław Milczarek, Jerzy Skóra.

Informacja video z TV Kujawy.

Informacja video z WLC - Lepsza Strona Włocławka.

 

Copyright © Andrzej Krieger, Zespół Szkół Elektrycznych, 2011